Jezioro Tarnobrzeskie

 

 

Czysta woda, plaża, dokoła zieleń, lekki wiaterek i piękne słoneczko. Od 10 lipca 2010 r., tarnobrzeżanie mogą wypoczywać nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Na tę wiadomość czekało wielu mieszkańców nie tylko Tarnobrzega, ale i okolic. 10 lipca 2010 r. po raz pierwszy dla wszystkich chętnych zostało udostępnione Jezioro Tarnobrzeskie. Można popływać, pożeglować czy wypożyczyć sprzęt wodny. To wymarzone miejsce do wypoczynku. Powierzchnia lustra wody to 455 ha, a maksymalna głębokość 40 metrów. Dziewięćdziesiąt procent wpuszczanej wody ma I klasę czystości. Rekultywacja zbiornika prowadzona była od 1994 r. Ostatecznie napełnianie zakończyło się w 2009 r.

Oficjalna strona Jeziora Tarnobrzeskiego

Kamerki nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Pogoda dla Jeziora Tarnobrzeskiego z portalu windguru.cz

Regulamin Bazy Nurkowej Klubu Płetwonurków LOK

Regulamin Przystani

Uwaga! Od dnia 24 marca 2014 r. Operatorem Stanicy i Przystani nad Jeziorem Tarnobrzeskim

jest Jacht Klub Kotwica. Tel. 882 451 010

 

[tab name=”Regulamin porządkowy”]

Regulamin Porządkowy Jeziora Tarnobrzeskiego

Regulamin Porządkowy Jeziora Tarnobrzeskiego

§ 1.

Administratorem terenu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera
w Tarnobrzegu z siedzibą przy. Al. Niepodległości 2.

§ 2.

 1. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych zobowiązuje się do:

  1. przestrzegania porządku i czystości,
  2. poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni,
  3. stosowania się do znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych,
  4. parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych,
  5. kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
  6. zachowania ciszy i spokoju.
 1. Zabrania się:
  1. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
  2. niszczenia roślinności,
  3. pływania skuterami i łodziami motorowymi z napędem spalinowym,
   z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych,

  4. pływania na materacach i sprzęcie do tego nie przeznaczonym,
  5. zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej,
  6. wykonywanie skoków do wody z pomostów i sprzętu pływającego
  7. przeprowadzania imprez zorganizowanych bez zgody administratora,
  8. biwakowania, w tym rozkładania namiotów w miejscach do tego nie wyznaczonych
  9. ustawiania bojek na wodzie pozostających powyżej 12 godzin bez zgody administratora,

  10. rozpalania ognisk,
  11. nurkowania z wyłączeniem terenu do tego przeznaczonego,
  12. uprawiania wędkarstwa na terenie piaszczystych plaż oraz nurkowiska.

§3.

 1. Na terenie administrowanym przez MOSiR wyodrębnia się trzy bazy: żeglarska, płetwonurkowa, wędkarska. Na ich terenie obowiązują odrębne regulaminy organizacyjno-porządkowe.
 2. Nurkowanie na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego możliwe jest wyłącznie pod nadzorem organizacyjnym bazy płetwonurkowej „Machów”. Zaczyna się i kończy na jej terenie.
 3. Inne postanowienia:
  1. Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce,
   a śmieci wynieść do pojemników,
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie akwenu,
  3. Osoby pływające po wodach jeziora z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE.

§4.

 1. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych oraz Ratowników.

 2. Osoby zakłócające spokój zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi, przekazane do dyspozycji Policji lub Straży Miejskiej.

 3. Na terenie administrowanym przez MOSiR w nagłych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia funkcjonuje TELEFON ALARMOWY – 504401020
 4. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu tel. 15 822-52-53.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. A. Freyera w Tarnobrzegu

 

[/tab]

 

[tab name=”Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli”]

Regulamin miejsca wykorzystywanego do kąpieli

 

 1. Z części zbiornika oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miejsce wykorzystywane do kąpieli „Jezioro Tarnobrzeskie”.
 2. Akwen wód przybrzeżnych dzieli się na trzy części:
  1. dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,20 m oznaczony bojkami (pływami) czerwonymi,
  2. dla osób umiejących pływać o głębokości do 4,00 m oznaczony bojkami (pływami) koloru żółtego,
  3. brodzika o głębokości do 0,4 m oznaczonego białymi bojkami i ograniczonego siatką
 3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne w godzinach od 10:00 do 18:00, gdy jest wywieszona biała flaga.
 4. Kolory flagi oznaczają:
  1. biała – kąpiel dozwolona
  2. czerwona – zakaz kąpieli
 5. Dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego osobom po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków odurzających.
 7. Osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku zaleca się, aby gwałtownie nie zanurzać się w wodzie
 8. Zaleca się korzystanie z kąpieli najwcześniej godzinę po obfitym posiłku.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy oraz zawiadomienie służby ratowniczej
 10. Nadzór nad bezpieczeństwem osób pływających i kapiących się pełnią ratownicy będący członkami WOPR.
 11. Ratownicy noszą koszulki z emblematami WOPR i RATOWNIK.
 12. Osoby korzystające z Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
 13. Grupy zorganizowane przed wejściem do wody muszą zgłosić się do ratownika oraz mieć nadzór opiekuna.
 14. Osobom znajdującym się na terenie Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli nie wolno:
  1. przekraczać granic stref wyznaczonych do kąpieli,
  2. niszczyć urządzeń i sprzętu,
  3. zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności hałasować, popychać i wrzucać inne osoby korzystające z wypoczynku,
  4. zanieczyszczać tafli wody oraz plaży,
  5. wprowadzać zwierząt na teren Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli,
  6. wykonywać skoków do wody ze sprzętu pływającego
 15. Zabrania się pływania na sprzęcie przeznaczonym do innych celów (np. materace, itp..) oraz wpływania na teren Miejsca Wykorzystywanego do Kąpieli sprzętem pływającym
 16. Zabrania się korzystania z kąpieli osobom chorym na choroby skóry lub zakaźne.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 18. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi MOSiR.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. A.Freyera w Tarnobrzegu

[/tab]

 

 

 

 

[tab name=”kontakt”]

telefon: 15 822 95 22

plywalnia@archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl

[/tab]

[end_tabset]