Kontakt

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera
39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2

Gmina Tarnobrzeg z dniem 1 stycznia wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług prawa i obowiązki jednostek budżetowych, które działały jako odrębni podatnicy.

W następstwie wprowadzanych zmian, od 1 stycznia 2017 r. obowiązywały będą następujące zasady:

1. Faktury lub inne dokumenty podlegające regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług powinny być wystawiane na następujące dane:

Nabywca: Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

2. Na wystawianych dla Państwa fakturach lub innych dokumentach będą widniały następujące dane:

Sprzedawca: Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199
Nabywca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

3. Stroną w kolejnych zawieranych umowach będzie:

Miasto Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 8672079199, reprezentowana
przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

4. Wszystkie faktury, umowy i inne dokumenty należy doręczać na adres jednostki:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg

Nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921

e-mail – sekretariat@archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl

Strona WWW – www.archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl


TELEFONY:

Pływalnia kryta – Tel. 15 8225253
Centrala telefoniczna – Tel. 15 8229522

Spis numerów wewnętrznych

Dyrektorwew. 29

e-mail: dyrektor[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Sekretariat – wew. 33

e-mail: sekretariat[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Kierownik Obiektów Sportowych , Organizacja imprez sportowych – wew. 37

e-mail: j.chabel[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Główna Księgowa – wew. 30

e-mail: ksiegowosc[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Księgowość – wew. 31

e-mail: ksiegowosc[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Dział Kadr – wew. 32

e-mail: kadry[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Organizacja Imprez, Szkolny Związek Sportowy, Zamówienia Publiczne – wew. 27

e-mail: elzbieta[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl – Zamówienia Publiczne– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

s.laczna[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.plSzkolny Związek Sportowy, Organizacja imprez artystycznych– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Gospodarz – Kierownik Pływalni – wew. 36

e-mail: plywalnia[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Dział Techniczny – wew. 34

e-mail: technika[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Gospodarz- Kierownik Hal Sportowych – wew. 27

e-mail: s.laczna[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl– (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Specjalista ds. Informatyki i Reklamy – wew. 39

e-mail: admin[at]archiwum.mosir.tarnobrzeg.pl – (zamiast [at] proszę wpisać symbol @);

Kasa Basenu Krytego – wew. 22

Punkt kasowy – siłownia – wew. 26

Ratownicy – wew. 24

Portiernia Hali Widowiskowo – Sportowej – wew. 28

Pracownicy Zaplecza Sportowego – wew. 40

Obsługa pomp – wew. 23

Kapelmistrz – wew. 21

Biuro WOPR

czynne we wtorek 16:00 – 19:00 i czwartek 10:30 – 13:30 (wejście do budynku MOSiR od strony trybun stadionu)

ORLIK 2012 Nadole – tel. 728 920 009

EUROBOISKO przy Szkole Podstawowej Nr 10 tel. 502 455 914

Obiekty Treningowe ZWIERZYNIEC tel. 694 541 318

Korty Tenisa Ziemnego ZWIERZYNIEC – tel. 510 788 667

Kort Tenisowy OK System tel. 532 857 768