Miasteczko Ruchu Drogowego

W uroczystości otwarcia oprócz włodarzy miasta, Prezydenta Miasta Jana Dziubińskiego oraz jego zastępców Wiktora Stasiaka i Andrzeja Wójtowicza udział wziął także Adam Sowiński z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Janina Sagatowska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu oraz Jerzy Jakimów dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wisła”. Nie zabrakło także służb mundurowych z Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu mł. bryg. Andrzeja Babca, Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu inspektora Jana Żak, jego Zastępcy podinspektora Bogusława Cholewy oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nadkomisarza Zdzisława Sudoła.

Specjalnie zaprojektowany plac wyposażony został w sygnalizację świetlną, przejazd kolejowy, rondo oraz różnego rodzaju znaki drogowe. Będzie służył uczniom do nauki zasad ruchu drogowego i doskonalenia jazdy na rowerze. Z okazji otwarcia Miasteczka zorganizowano konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Wszyscy chętni mogli także przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Wojsko, straż pożarna oraz policja przygotowały specjalne pokazy ratownicze oraz tresury psów.

Wierzę, że dzieci i młodzież będą mogli tu bezpiecznie zdobywać wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności w jeździe na rowerze – mówi Jan Dziubiński. – Takie miejsce jest potrzebne, a chętnych do nauki na pewno nie będzie brakowało. Jestem pewien, że nauczyciele wspólnie z policją i strażą miejską będą chętnie organizowali tutaj lekcje z bezpiecznego zachowania się na drodze.

Budowa tarnobrzeskiego Miasteczka Ruchu Drogowego pochłonęła ponad 385 tys. zł. Blisko 37 tys. zł do inwestycji dołożył Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Budowa Miasteczka trwała kilka miesięcy, a wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex” z Tarnobrzega. Na początku roku władze miasta otrzymały wyróżnienie przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za projekt Miasteczka.