Siłownia

Zapraszamy do Siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Znajduje się ona w budynku Pływalni Krytej na piętrze naprzeciw wejścia na trybuny Pływalni.
Wyposażona w nowoczesny sprzęt, klimatyzowana siłownia o powierzchni 385 m2 z zapleczem szatniowo- sanitarnym spełni oczekiwania wszystkich amatorów ćwiczeń siłowych.
Duża różnorodność, wysoka jakość sprzętu oraz profesjonalne doradztwo i pomoc instruktorów gwarantują zadowolenie i satysfakcję ćwiczących mężczyzn, jak również i kobiet.
Po zakończonych ćwiczeniach istnieje możliwość skorzystania z natrysków.

 

[tab name=”Regulamin Siłowni”]

 1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni, a także kulturalnego zachowania się.
 2. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące oraz opiekunowie grup zorganizowanych.
 3. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie, dzieci i młodzież do lat 18 po okazaniu pisemnej zgody opiekuna (rodzica) lub pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 4. Zabrania się spożywania posiłków na hali siłowni.
 5. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia.
 6. Czas korzystania z siłowni – jedno wejście to 1,5 godziny.
 7. Torby i ubrania wierzchnie powinny być pozostawione w szatniach.
 8. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na wybranym sprzęcie, obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.
 9. Do korzystania z siłowni konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste, zmienione obuwie.
 10. Ze względów higienicznych obowiązkowe jest posiadanie i używanie ręcznika (ręcznik rozkładamy na oparciach ławek)
 11. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom pracownika siłowni.
 12. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić pracownika siłowni, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 13. Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczeń.
 14. Instruktor pełniący dyżur zobowiązany jest do udzielenia porady i pomocy ćwiczącym.
 15. Sprzęt oraz przyrządy należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. Po zakończeniu ćwiczeń, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony poprzez pracownika, a w szczególności:
  1. odłożyć sztangielki na stojaki
  2. rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach
 17. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 18. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.
 19. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów (powodując ich upadek na podłogę)
 20. Zabrania się samodzielnej naprawy sprzętu i urządzeń.
 21. Pracownik siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.
 22. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
 23. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.
 24. Kierownictwo Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania ze sprzętu treningowego.
 25. W obiektach MOSiR obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 26. Kierownictwo siłowni nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 27. W przypadku jakichkolwiek problemów zaistniałych na siłowni, należy poinformować pracownika pełniącego dyżur.
 28. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu.

(-) Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tarnobrzegu

[/tab]

[tab name=”Cennik i godziny wejść”]

Siłownia czynna
poniedziałek – niedziela od 7:00 do 21:30
Przerwa techniczna w poniedziałek  godzinach: 1130 – 1300
 

Bilet normalny (90 minut)

Termin Godzina
Cena biletu
Każde następne
rozpoczęte 9 min.
Pn – Pt 700 – 1000 5,00 zł 0,50 zł
Pon – Pt 19002130 5,00 zł 0,50 zł
Pon – Pt 1000 – 1900 6,00 zł 0,60 zł
Sob – Niedziela 700 – 2100 6,00 zł 0,60 zł
 

Bilet dla grup szkolnych

(grup zorganizowanych z opiekunem)

Termin Godzina
Cena biletu
Każde następne
rozpoczęte 9 min.
Pn – Pt 700 – 1000 3,00 zł 0,30 zł
Pon – Pt 1000 – 1900
4,00 zł 0,40 zł

 

Wejście dla osób niepełnosprawnych (90 minut)

Termin Godzina
Cena biletu
Każde następne
rozpoczęte 9 min.
P- Pt 700 – 1000 3,00 zł 0,30 zł
Pon – Pt 1900 – 2130
3,00 zł 0,30 zł

Uprawnienie do wejścia mają osoby, które przedstawiły orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej
i otrzymały wejściówkę w biurze Pływalni.

Karnety elektroniczne (ważne 90 dni od doładowania)

kwoty doładowań (gratis 10%)

 • 50 zł (55 zł)
 • 100 zł (110 zł)
 • 150 zł (165 zł)

Kaucja zwrotna za karnety 25 zł

Przedłużenie wartości karnetu po przekroczeniu terminu i niewykorzystaniu środków pieniężnych wynosi 30 zł

[/tab]

[tab name=”Dostępny sprzęt”]

Sprzęt jaki oferujemy klientom siłowni :

1.Ławka rzymska -2 szt.

2.Ławka prosta(brzuch)

3.Maszyna do ćw.na mięśnie brzucha

4.Maszyna do ćw.na mięśnie pośladków

5.Urządzenie do ćw. mięśni prostowników pleców

6.Stojak do ćw.mięśni brzucha

7.Narciarze-2 szt.

8.Orbitrek

9.Steper-3 szt.

10.Wioślarz-3 szt.

11.Rower treningowy

12.Rower spiningowy

13.Bieżnia -2 szt.

14.Baterflay

15.Maszyna na mięśnie dwugłowe uda

16.Maszyna na mięśnie czworogłowe uda

17.Maszyna przywodzenie-odwodzenie

18.Maszyna do wyciskania na klatkę piersiową

19.Maszyna ściąganie drążka- plecy

20.Maszyna przyciąganie w siadzie- plecy

21.Brama

22.Ławka regulowana-3 szt.

23.Ławeczki regulowane wolno stojące-2 szt.

24.Ławeczki proste-2 szt.

25.Modlitewnik

26.Maszyna odwodzenie ramion(barki)

27.Maszyna wyciskanie(barki)

28.Ławka skośna -wyciskanie głową w dół

29.Ławka skośna -wyciskanie głową w górę

30.Ławka pozioma do wyciskania na klatkę

31.Ławka pozioma z regulowanymi stojakami -3 szt.

32.Ławka integralna ze stojakami przesuwana

33.Ławka pozioma dla niepełnosprawnych

34.Przyrząd do ćw.mięśni pleców(„Małysz”)

35.Maszyna Schmita

36.Suwnica ćw.leżąc

37.Suwnica ćw.stojąc do przysiadu

38.Suwnica

39.Atlas wielofunkcyjny

40.Stojak do przysiadów z zabezpieczeniem

41.Stojaki na krążki-2 szt.

42.Stojak na hantle-duże i małe

43.Stojak z hantlami-10 par(od 1kg do 10 kg)

44.Step Reebok

45.Mały stojak na hantelki

46.Stojaki regulowane-2 pary

47.Twister

48.Maszyna do ćw.mięśni łydek

49.Gryfy-kratownica,

-łamane-3szt.,

-prosty-mały 10kg-1szt.,

-15kg-2szt.,

-17,5kg-1szt.,

-20kg-7szt.

50.Sztanga Fit z obciążeniami

51.Bosu

52.Piłki gimnastyczne z linkami-2szt.

53.Materac-5szt.

54.Drabinki

[/tab]

[tab name=”Kontakt”]

tel. 15 822 95 22 wew. 26

[/tab]

[end_tabset]